Pogojev uporabe

Informativna opomba glede

 

garancijske storitve vračila denarja za prenosnike Zenbook

Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, za prijavo naprave in vračilo denarja:

• Kupec mora v 14 dneh od datuma nakupa naprave, kot je navedeno v nakupnem dokumentu, obiskati spletno stran https://www.asusplus.si/si/money-back in izpolniti prijavni obrazec z naslednjimi podatki: polno ime, e-pošta, država, trgovina, kjer je kupljena naprava, serijska številka naprave, datum nakupa, naveden na računu, in priložiti tudi fotografijo/sken dokumenta, kjer morajo biti vsi podatki jasno berljivi.

• Kupec bo nato prejel potrditveno e-poštno sporočilo, da je bila prijava sprejeta in da je storitev Asus Money Back aktivirana. Če kupec ne prejme ustreznega potrditvenega e-poštnega sporočila ali prejme e-poštno sporočilo o zavrnitvi vloge zaradi napačnega vnosa zgoraj omenjenih podatkov, se storitev Asus Money Back šteje za neaktivno in zato neveljavno.

Predpogoji za posamezno napravo vključujejo naslednje dejavnike:

• Napravo mora biti mogoče aktivirati in deaktivirati.

• Naprava mora biti opremljena z vsemi dodatki in vsemi komponentami.

• Naprava ne sme imeti poškodb, manjkajočih plastičnih/kovinskih delov ali manjkajočih ključev.

• Sestavni deli naprave ne smejo manjkati ali viseti na njenem ohišju.

• Monitor mora biti funkcionalen, pravilno in v celoti aktiviran.

• Monitor ne sme prikazovati nobenih vrstic ali mrtvih slikovnih pik.

• Monitor mora biti nedotaknjen, brez poškodb.

• Na napravi ne sme biti poškodb, ki so posledica tekočin.

• Če ima naprava vgrajen zaslon na dotik, mora biti zaslon na dotik popolnoma funkcionalen.

• Na strojni in programski opremi naprave niso bile izvedene nobene spremembe.

• Naprava mora biti v prvotnem stanju, z nedotaknjeno embalažo, vključno z vso dodatno opremo, darili, spremno dokumentacijo in materiali.

Postopki, povezani z garancijsko storitvijo Zenbook in vračilom kupnine, so naslednji:

Kupec v Sloveniji skupaj z napravo, ki jo vrača, obišče trgovino oziroma katerokoli trgovsko verigo, pri kateri je bila naprava kupljena. Poleg tega mora priložiti originalni račun ter identifikacijski dokument (npr. osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, potni list) osebe, ki je izdelek prvotno kupila in katere podatki so navedeni na računu ali med postopkom registracije naprave. Če se ugotovi, da je kupec prijavil napravo na spletni strani www.asusplus.si/si/money-back, potem ko je sprejel navedene pogoje storitve garancije za vračilo denarja Zenbook, in je naprava, ki jo vrača, popolnoma funkcionalna, kot je določeno zgoraj, kupec dostavi napravo in lahko v zameno dobi povrnjeno kupnino naprave. Če kupec izbere vračilo kupnine za napravo, se to izvede na enak način kot prvotni nakup naprave v trgovini. Natančneje, v primeru plačila s kreditno, debetno ali predplačniško kartico mora trgovina obvestiti banko izdajateljico o odpovedi transakcije, banka pa nadaljuje s kakršnimkoli dejanjem, določenim v pogodbi s stranko, brez kakršnekoli odgovornosti trgovine ali podjetja. Po takem obvestilu trgovina in podjetje ne nosita nadaljnje odgovornosti glede časa in metode razveljavitve nakupa. Če je bilo plačilo izvedeno z bančnim nakazilom, bo stranki izvedeno povratno bančno nakazilo.

Določila in pogoji za sprejem vračila naprave s strani stranke v okviru storitve Asus Money Back (v nadaljnjem besedilu "storitev"):

 

1. Storitev se nanaša na nakupe prenosnih računalnikov Asus Zenbook, ki so bili opravljeni med 1. 12. 2020 in 30. 6. 2021 v kateri koli trgovini ali trgovski verigi blagovnih znamk Mimovrste, Shoppster, Enaa in Harvey Norman v Sloveniji.

2. Pred vračilom naprave je stranka izključno odgovorna za izdelavo varnostne kopije in brisanje vseh osebnih podatkov in občutljivih podatkov, ki se lahko hranijo v napravi. V nasprotnem primeru podjetje ne nosi nobene odgovornosti za izgubo ali razkritje takih podatkov, zato lahko podjetje nadaljuje z njihovim trajnim izbrisom brez možnosti njihove povrnitve. Podjetje ne prevzema nobene odgovornosti in zato ne jamči, da bodo podatki, shranjeni v napravi, izbrisani.

3. Kupec izrecno in brez pridržkov navaja, da je lastnik naprave, ki jo želi vrniti. Poleg tega je treba napravo vrniti v popolnoma enakem stanju kot pred prodajo, torej s popolno originalno embalažo (škatla, najlon, pena itd.), ki ne sme biti raztrgana ali poškodovana/spremenjena) in z vsemi dodatki (uporabniški priročniki, funkcije in garancijski dokumenti, priključni kabli, namestitvena programska oprema itd.). Napravo, ki se prodaja z dodatnim darilom (npr. zunanji pomnilnik itd.), je treba vrniti skupaj z dodatnim darilom, sicer se vrednost darila odšteje od vrnjenega zneska.

4. Kupec zagotavlja, da je naprava dostavljena podjetju brez kakršnih koli pravic ali zahtevkov tretjih oseb. Kupec trdi, da je njen lastnik in nosi izključno odgovornost, če se dokaže, da je bila naprava, dobavljena podjetju, odvzeta lastniku zaradi kraje ali izgube ali drugega razloga in zato to ne bo mogoče vračilo kupnine.

5. Stanje in specifikacije naprave, kot jih je navedel kupec, so točni.

6. Kupec nosi izključno odgovornost za fizično in funkcionalno stanje naprave ob vračilu v trgovino.

7. Naprava ni v dobrem funkcionalnem stanju, če ima težave s strojno in/ali programsko opremo.

8. Kupec je pred vračilom naprave izključno odgovoren, da prekine katerokoli storitev, ki je lahko (po)vezana z napravo ali jo zadeva.

9. Po vrnitvi naprave podjetju ali trgovini kupec v celoti prenese svoje lastništvo nad napravo in vse druge stvarne pravice, povezane z napravo, brez  pravic tretjih oseb na napravi.

10. Vrednost naprave se lahko vrne v roku treh (3) mesecev od datuma nakupa, navedenega na računu.

11. Registracija naprave mora biti opravljena v
štirinajst (14) koledarskih dneh od datuma nakupa, navedenega na računu.

12. Če je kupec plačal s kreditno kartico, mora trgovina, če je že prejela plačilo od banke, obvestiti banko o odpovedi transakcije in banka nadaljuje z vsemi ustreznimi ukrepi. Po takem obvestilu podjetje in trgovina ne nosita nadaljnje odgovornosti glede časa in načina razveljavitve transakcije, ki se poravnata v skladu s pogodbo, sklenjeno med banko izdajateljico in stranko. Za izdelke, kupljene prek potrošniškega posojila in/ali obrestnih obrokov, vračilo kupnine ni mogoče, saj potrošniškega posojila ni mogoče preklicati in je kupec izključno upravičen do prejema dobropisa v isti vrednosti (brez dodatnih doplačil, obresti ali drugih transakcijskih stroškov) za nakup drugih izdelkov.

13. Če je bil nakup opravljen v elektronski trgovini, se stroški v zvezi s pošiljanjem in dostavo naprave kupcu ne povrnejo.

14. Podjetje si pridržuje pravico, da kadarkoli prekine izvajanje zgoraj omenjene storitve ali kadarkoli prekliče omenjeno storitev, pa tudi pravico do sprememb pogojev z objavo ustreznih novih pogojev na spletni strani www.asusplus.si/si/money-back.

Če se ugotovi, da je katerikoli od zgornjih pogojev neveljaven ali neuporaben, to ne vpliva na veljavnost ostalih.

15. V okviru zgoraj omenjene storitve bo podjetje zbiralo naslednje podatke o strankah: a) ime in b) priimek, c) e-pošta itd., izključno za komunikacijske namene. Na podlagi novih zakonskih določb o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov 2016/679/EU), ki se uporabljajo od 25.05.2018, družba sprejema vse ustrezne in izvedljive varnostne ukrepe za zaščito informacij in zaščito zasebnosti teh informacij ter jih na noben način in iz kakršnegakoli razloga ne posreduje tretjim osebam (fizični ali pravni osebi), razen če to določa zakon in zgolj pristojnim organom.

To enrich and perfect your online experience, ASUS uses "Cookies", similar technologies and services which are essential to ASUS websites. Some of functions or features may not be worked without such cookies, such as cookies storing your sign-up information and preferred language on your computer.

Also, ASUS uses some analytics, targeting and adverting cookies provided by third parties. Please choose “YES” to accept or “NO” to reject “third party cookies” by clicking one of below buttons. For detailed information, please visit ASUS Privacy Policy- “Cookies and similar technologies”.

YES NO